OEE

Det viktigste er at du kommer igang med måling av maskinenes ulike statustider som driftstid, omstillingstid, materialmangel, ikke-definert tid (mange små stopp, m.m.). Det er her de største mulighetene ligger.

La MUR-Systemet sammenligne virkelig oppnådd driftstid med beregnet driftstid og rød-markér ordrer som f.eks. er lengre enn 10 % av beregnet tid.
Ved å se på ordrens stoppårsaker ser man umiddelbart hvorfor den ikke er avsluttet til tiden.

En webbdemo gir deg enkelt innsikt i hvordan MUR-systemet kan forbedre dine OEE-tall

OEE

En enkel start av målingene

Du installerer en MUR-Box som automatiskt registrerer alle stopp. MUR-Boxen tar imot stoppårsaken fra operatør eller direkte fra maskinen.
Kun en enkel lukket kontakt er nødvendig fra maskinen.

En webbdemo gir deg enkelt innsikt i hvordan MUR-Systemet fanger opp stoppårsaker og hvordan du kommer i gang med vår startpakke på en enkel og hurtig måte.

Terminal

Bestill en demo

Få en personlig demonstrasjon over nettet.
Vi går innom hvordan du gjør OEE-målingene.
En demo tar 30 minuter.

Bestill en personlig demo