Vi besøker dere

Dere kan enklere samle relevant personal, og vi gir en tilpasset gjennomgang av MUR-Systemet. Dere viser oss produksjonen og vi kommer med våre ideer til en passende start. Gir forslag til hvordan installasjonen kan forgå opp mot aktuelle maskinener. Om ønsket, kan vi på dagen installere vår MUR-koffert (komplett MUR-system) og dere tester ut MUR-Systemet over et passende tidsrom.

Kontakt oss

Via Internet

Dere logger inn på våre kursdatoer og via telefon gir vi en introduksjon i MUR-Systemet. Du kan være alene eller dere kan være flere i eget konferenserom. Det behøver ikke å ta mer enn en time. En god måte å få en introduksjon på i MUR-Systemet. Raskt, økonomisk og miljøvennlig.

Bestill en demonstrasjon

Seminarium

Vi arransjerer seminarer, vanligvis med et mindre antall deltakere for best mulig utbytte. Vi prøver å koordinere seminaret sammen med bedriftsbesøk for demonstrasjon av MUR-Systemet.