Rapporter

Ved hjelp av zoomfunksjon og noen klikk får man fram uke- måneds- eller årsrapporter. Rapportene kan senere samkjøres med data fra andre steder (avvikkskommentarer, andre systemer i bedriften). Dette kan med fordel gjøres med Excel hvor dere selv utformer rapporter. Rapporter i mur kan eksporteres til Excel med et enkelt klikk.

Skift

Ved å legge inn skift har du mulighet til å lage rapporter som viser hvordan de ulike skift har fungert.


Beregninger

I Gantt diagrammet kan man se hvordan produktionen har gått i løpet av dagen, beregninger av antall, tider m.m.

OEE i MPS/ERP system