Vi hjelper gjerne med alt for å komme på plass

Vi tilbyr forstudie med innstallasjonsforslag, idriftsetting av MUR-programmet, idriftsetting av MUR-Box på maskin samt kurs i bruken.

be om tillbud

Startpakke

Av og til kan det være utfordrende å finne tilstrekkelig med tid til å gjennomføre et projekt.

Derfor tilbyr vi komplett startpakke som får MUR-Systemet i drift i din bedrift uten at noen trenger å "eie" prosjektet. MUR-Systemet er et selvgående og verdifullt verktøy, men er kun et verktøy og må aktivt tas i bruk etter implementeringen.

  • Hjelper IT-ansvarlig med installasjon av MUR-Systemet
  • Gir support til den (vanligvis elektriker) som skal installere opp mot maskinen
  • Velger alle innstillinger slik at dere får en komplett installasjon av MUR-Systemet
  • Tilpasser MUR-Infoskjerm til deres produksjon og det dere ønsker å vise
  • Gir kursing i MUR-Systemet.

Nå er dere i gang med alla målinger og alle stopp registreres automatisk.
Etter dette har dere full support fra oss.

-Vi finns der du er