MUR-Analyse omfattar Pareto, nedetider og MTBF (Gjennomsnittlig tid mellom stopp). Med noen få klikk har du en ukesrapport, månedsrapport.....Marker f.eks. et år og du ser umiddelbart hvordan feil fordeler seg over året og de tilhørende MTBF.

Pareto og fordeling av nedetider