MUR-Respons sender melding til din datamskin eller mobiltelefon når:

  • En ubemannet maskin har stoppet
  • Operatøren behøver hjelp
  • Dersom produksjonen innen et gitt tidspunkt ikke har nått sitt mål
  • Materialer eller råvarer mangler
  • Når en maskin, f.eks. ubemannet, har nådd et delmål
  • m.m.
MUR-Response