Din start med MUR-Systemet

Ved den første kontakten forteller vi innledende om MUR-systemet og sender deg informasjon.
Neste trinn er en visning av MUR-Systemet, hvilket tar ca. en time.

Dere utfører noen første målinger på hjemmebane, med hjelp av MUR-kofferten. MUR-kofferten er et komplett, ferdigkoblet MUR-System med alle programmodulene.

Alle får ta del i systemet og får gjøre sin egen evaluering.

Voks med MUR-Systemet

Du har nå vært på den første reisen med MUR, testet med en eller flere MUR-kofferter. Neste steg er installasjon av MUR-Boxen på et antall maskiner.

Operatørene får 2-4 stoppårsaker til å begynne med. Vær aktiv med de utvalgte stoppårsaker. Arbeid med de som et prosjekt, dvs. analysere, lag rapporter og diskuter

Sørg for at MUR-Infoskjerm benyttes - den viser sanntidsverdien. MUR-Infoskjerm anvendes i produksjonen, i kontorlokaler og på din egen datamaskin. MUR-Infoskjerm gjør at alle i produksjonen involverer seg og ser at innsatsen gir resultater.

Det er du selv som redigerer MUR-Infoskjermens innhold. Eksterne programmerer er ikke nødvendig.

Fortsett

Det er nå at tiden er inne til at vokse med MUR-Systemet.
Kontakt oss for test av de ulike modulene som vi tilbyr.

En modul, for mange selvskrevet, er koblingen melom MUR, dvs. deres maskiner og ERP system (MPS system). Med ERP koblingen kan du følge produksjonen på varenummer, få ekte OEE-verdi og analysere hvordan en bestemt vare er blitt produsert gjennom året. Utformningen av ERP/MPS programmet er samme for alle, uavhengig av type ERP/MPS system (gjelder også skreddersydde ERP/MPS system).

MUR systemet er et levende og voksende system. Med impulser fra Norge og andre land utvikles til stadighet nye funksjoner.

Vår styrke bygger på at du alltid har et aktuelt og passende MUR-system.

Moduler i MUR-Systemet

MPS-ERP Integrasjon

Koble dine maskiner til ditt MPS-ERP system.
Dette gir ekte OEE-verdier.
Verktøy for videre analyse.

Visning

Alle kan se maskiner de har fått rettigheter til å se.
Ser stoppårsaker og kan skrive ekstra kommentarer.

Vedlikeholdssystem

Hjelper deg med å få kontroll på dine aktiviteter.
Kalenderbasert planlegging av vedlikeholdet.
Tilstandsbasert vedlikehold.
La maskinens driftstimer bestemme vedlikeholdsintervallet.

Analyseprogram

Et verktøy som viser stopplengde og -fordeling.
Stopptider (lengde og antall) – MTBF – Pareto (tid og antall)

Gantt/Rapport

Lag dine egne maler for ulike rapporter.
Rapporter for: Dag, uke, måned, valgfri periode, stoppårsaker, type stoppårsaker som reparasjon...
Når malen er opprettet er rapportene dine tilgjengelige med kun få klikk.

Infoskjerm

Visualisering nødvendig for å lykkes med forbedringsarbeidet.
Kan anvendes med skjermer i produksjonen eller som sanntidsrapporter på din egen datamaskin på kontoret.
Det er du selv som utformer innholdet.

Respons

Melding direkte til din datamskin eller mobil om noe skjer - eller ikke skjer. Melding når en ubemannet maskin er stoppet, melding når en produksjonsordre er avsluttet, melding når produksjonen ikke når produksjonsmålet innen fastsatt tid,...….

Terminal

Angi maskinenes stoppårsak ved en lokal terminal/datamaskin.
Endre stoppårsaker. Legg ved kommentarer.

MUR-Väska

MUR-kofferten, med et komplett måle- og registreringssystem.


MUR-MPS-2Kobling til ditt ERP/MPS system.
infoskärm 14-09-23MUR-Infoskjerm fra MUR-brukernes laptop