MUR-Maintenance et enkelt system med moderne funksjoner.

Standardfunktioner såsom:

  • Kalenderbasert
  • Repetisjon
  • Lagre manualer og bilder
  • Epostpåminnelser
  • Vedlikehold for hele bedriften, maskiner, verktøy, lokaler

Foruten dette har MUR-Maintenance:

En funksjon som gjør at maskinen selv melder fra om når en bestemt type vedlikehold skal utføres. Kontakt oss for å høre mer.

Bestill tid til en demo

Vi gjør det via telefon og nett. En første demo tar 30 minutter.