Du får kun et ekte OEE tall når du er koblet direkte på maskinene.

Følg produksjonen på hver enkelt maskin.

Hvordan kjører en maskin gjennom året?

Integrer dine maskiner med
ditt MPS/ERP system

Det er mulig å integrere med alle MPS/ERP, også egenutviklete.

Alle kjøringer hentes i sanntid fra MPS/ERP systemet.

Robot