Fra MUR-Terminal kan du angi stoppårsak. Kan installeres på en eksisterende terminal/datamaskin. En MUR-Terminal kan anvendes til flere maskiner.

Fra MUR-Terminal kan du angi og endre stoppårsak i etterkant, angi avvikskommentarer samt se hva som ligger bak maskinens stopper.

MUR-Terminal ved maskin, berøringsskjerm