Visualisering

Nødvendig for å lykkes i forbedrings­arbeidet

Se hvordan andre har gjort

Prøv systemet - det er enkelt

Med godt sammensatt start-kit, MUR-kofferten, er du i gang på noen timer.

Se hvordan du kommer i gang

OEE med MUR gir en ekstra dimensjon

For å forbedre OEE-tallet må du vite hvorfor maskinen ikke gikk så bra.

  • Starter produksjonen til rett tid?
  • Er omstillingstiden ok? Hvis ikke, ble årsak gitt som kommentar?
  • Hvor mange stopper og hva er årsaken?
  • Er det mange småstopp i produksjonen?

Spørsmål som MUR gir svar på

Personlig demo

Dersom du er interessert i å ta i bruk MUR-systemet tilbyr vi visning over nett og telefon.

Under 30 minutter viser vi hvordan dere kan måle, visualisere (i sanntid) og øke produktiviteten.

Deretter får du ett komplett MUR-Programm med virtuelle demo-maskiner som automatisk genererer stoppårsaker.

Alle i bedriften vil da kunne evaluere MUR-systemet i eget tempo.

Bestill time

Konsulentens verktøyskasse

Komplett ferdigkoblet målesystem.
I direkte drift samtidig med at konsulenten er på plass.

Måler automatisk unødige stopp, døgnet rundt.

Komplett underlag for sluttrapporten.

Slik foregår det...