Når du har installert MUR-Systemet tar MUR-Systemet hånd om alle data, direkte.
Alle stopp registreres omgående automatiskt

Med MUR-Infoskjerm får du en automatiskt og direkte presentasjon av produksjonen.

Initier MUR-Infoskjerm én gang og produksjonen presenteres løpende.

Visualisering bidrar til produksjonsøkningen

Alle ser direkte at et tiltak gir resultater.
Visualiseringen skjer med MUR-Infoskjerm, i sanntid.
Du bestemmer selv hvordan visningen skal se ut. Får du en idé om ny utformning av MUR-Infoskjerm, trenger du ikke en større ekspert enn deg selv.

Visualiseringen gir umiddelbar betaling i forbedringsarbeidet.

MUR-systemet overfører kunnskaper hvor man ser resultater og kan benytte de arbeidsmetoder som gir best resultat.

Begynn rolig med antall stoppårsaker.

Velg 2-4 stoppårsaker, men driv hver stoppårsak som et prosejkt.

Evaluer og diskuter.

Når dette første trinnet er avsluttet er dere klar til det virkelige forbedringsarbeid for å oppnå de høyere målene.

Ønsker du en rask gjennomgang av visse områder, f.eks. MUR-Infoskjerm, tar vi det med en gang.
Telefonkontakt, du logger inn på våre kursdatoer og vi gir en grunndig gjennomgang.

Vi kan også via Team Viewer hjelpe deg på din datamskin.
Rask gjennomgang...