Med MUR-Infoskjem kan du selv velge hva du vil vise:

  • Melding om eksternt besøk
  • Maskinstatus
  • Utnyttelsesgraden av maskin eller maskingruppe
  • Statusdiagram
  • Fritekst
  • Bilder
  • Grafer
  • osv.

Bygg en egen infoskjerm

MUR-Infoskjerm har en redigeringsfunksjon som du benytter til å utforme innholdet på skjermen.
Du gjør det selv, ingen programmerer er nødvendig.

Nedenfor er vist noen eksempler fra MUR-brukere.

Se hva MUR kan gjøre for deg

Kom i gang med målinger

Kontakt oss