Realtidsmätning - OEE

Nödvändigt för lyckas med förbättringsarbete

MUR-Box

LEAN och MUR-Box går hand i hand.

Med MUR-Box systemet registrerar du din maskins utnyttjandegrad och för rapporter och presentationer i realtid.

MUR-Box ger konkurrenskraft och vinst.

Industri 4.0
Smart fabrik
IoT
_ _ _
MUR-Box tar dig dit

Visualisering

Nödvändigt för att lyckas med förbättringsarbetet.
Automatiska vecko rapporter och realtids visualisering.